Sunday, August 26, 2012

New honeymooners

Newly weds sa kanilang honeymoon....

Mister: Naalaala mo ang sermon ng pari sa kasal natin? Sabi,  Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord." Kaya ibig sabihin AKO ANG BOSS at LAHAT NG GUSTO KO MASUSUNOD, ha.

Misis: Naalaala mo rin iyong sinabi ng pari, "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the Church, and gave himself for it." 'Di ba namatay si Kristo para sa kanyang Simbahan? Ibig sabihin KAPAG LINOKO MO AKO, MAMAMATAY KA!!!!!

Panalo!!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home